Czas pandemii i społecznej kwarantanny to okresy, w którym wiele osób narzeka na brak urozmaicenia i codzienną monotonię. Jeśli tylko nie zabraknie chęci, przy odrobinie wysiłku możemy w bardzo prosty sposób przyczynić się do poprawy warunków bytowania zwierząt, które żyją w naszym bezpośrednim sąsiedztwie! Myśliwi z Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku pokazują, że każdy z nas może to zrobić – choćby budując proste budki lęgowe dla ptaków. (więcej…)

Google Gmail

Koleżanki i Koledzy, zachęcamy do zapoznania się z:

  • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” [POBIERZ TUTAJ]

a także z:

  • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik [POBIERZ TUTAJ]

Przypominamy, że obowiązkiem każdego myśliwego jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz podejmowania określonych w rozporządzeniach działań prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Poniżej prezentujemy również materiały przybliżające tematykę działań ochronnych i profilaktyki w przedstawionym temacie:

 

  • Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników – prezentacja [POBIERZ TUTAJ]
  • Dezynfekcja – środki chemiczne, zasady mycia i dezynfekcji [POBIERZ TUTAJ]
  • Przydatne linki:
    • www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii
    • www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
Google Gmail

W dniu wigilii Bożego narodzenia, Myśliwi z Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku wzięli udział w tradycyjnym świątecznym spotkaniu opłatkowym. W tym roku, tradycja została jednak o tyle zmodyfikowana ze względu na warunki atmosferyczne (które okazały się wybitnie niesprzyjające), że podjęta została decyzja o odwołaniu łowów. Kontynuowanie polowania przy tak wietrznej i deszczowej pogodzie, nie mówiąc już o wiążących się z tym niedogodnościach, byłoby po prostu nieetyczne.

Nie przeszkodziło to jednak członkom naszego koła w złożeniu sobie życzeń, wspomnieniu Kolegów, którzy w ubiegłych latach byli jeszcze z nami oraz jak to przy każdym myśliwskim spotkaniu bywa – w debatach i opowieściach o łowieckich przygodach roku minionego. W imieniu zarządu, życzenia złożył na ręce zebranych i ich rodzin prezes KŁ „Hubert” – kol. Krzysztof Toporkiewicz. Następnie, po drobnym, lecz bardzo smacznym (choć postnym) posiłku, nasi myśliwi, tym razem wyjątkowo nieprzemoknięci i niezmarznięci wrócili do swoich domów, aby wspólnie z bliskimi zasiąść do wigilijnego stołu.

Google Gmail

Naczelna Rada Łowiecka w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym wystąpiła z inicjatywą przedłożenia do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy w sprawie zniesienia zakazu udziału dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w polowaniach.

Aby projekt mógł zostać złożony w Sejmie, konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów obywateli korzystających z prawa wybierania do Sejmu. Z tego też powodu gorąco zachęcamy do pobrania wzoru list poparcia (POBIERZ) oraz udostępniania ich swoim rodzinom i znajomym, a następnie złożenie list do Łowczego – kol. Bogusława Pawłowskiego do dnia 20 czerwca lub do najbliższego Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 25 czerwca.

Pokażmy, że myśliwi też mają głos w swoich sprawach!

Google Gmail

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku

serdecznie zaprasza na Mszę Świętą w intencji myśliwych naszego koła, ich rodzin oraz sympatyków łowiectwa,

która odbędzie się

2 czerwca 2019 roku (niedziela), o godzinie 15:00

w kaplicy przy schronisku na Śnieżnicy.

 

Google Gmail

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERT” w Tymbarku
działając na podstawie § 40 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
zwołuje na dzień 14 kwietnia 2019 r. (niedziela).
WALNE ZGROMADZENIE KOŁA
Zgromadzenie odbędzie się w Domku Myśliwskim ,,HUBERTÓWKA”
w Podłopieniu o godz. 10:00.

Google Gmail

Zarząd Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku zwraca się do Koleżanek i Kolegów myśliwych z prośbą o zapoznanie się z uchwalonym w dniu 16 lutego 2019 roku nowym Statutem Polskiego Związku Łowieckiego. Treść dokumentu można odnaleźć na stronie internetowej Koła (kliknij tutaj), lub pod linkiem:

http://www.pzlownowysacz.pl/images/aktualnosci/2019_03_04_statut/statut_pzl.pdf

Jednocześnie, Zarząd Koła informuje, że wszelkie uwagi do Statutu można zgłaszać na adres mailowy: andrzej.jurowicz@gmail.com

 

Darz Bór!

Jakub Jurowicz

Google Gmail

Zarząd Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku zwraca się do wszystkich członków koła o zapoznanie się ze znowelizowanym tekstem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wypełnienie oświadczenia (pobierz tutaj) oraz ankiety danych osobowych myśliwego (pobierz tutaj), które to dokumenty posłużą do udostępnienia Kolegom systemu elektronicznego wdrażanego przez Polski Związek Łowiecki.

 

Darz Bór

Jakub Jurowicz

Google Gmail

W dniu 10 listopada na szczycie góry Łopień, jak co roku zebrali się myśliwi z KŁ „Hubert” w Tymbarku, aby wspólnie ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi świętować wspomnienie swojego patrona – św. Huberta. Tradycyjnie, obchody rozpoczęła celebracja mszy świętej na polanie, nieopodal domku myśliwskiego na szczycie Łopienia.  (więcej…)

Google Gmail
More Galleries
Google Gmail