Szanowni Koledzy! Zarząd KŁ „Hubert” w Tymbarku zwraca się z uprzejmą prośbą o pobranie ankiety i uzupełnienie danych osobowych myśliwego zgodnie ze wzorem ustalonym przez PZŁ. (POBIERZ ANKIETĘ)