Naczelna Rada Łowiecka w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym wystąpiła z inicjatywą przedłożenia do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy w sprawie zniesienia zakazu udziału dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w polowaniach.

Aby projekt mógł zostać złożony w Sejmie, konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów obywateli korzystających z prawa wybierania do Sejmu. Z tego też powodu gorąco zachęcamy do pobrania wzoru list poparcia (POBIERZ) oraz udostępniania ich swoim rodzinom i znajomym, a następnie złożenie list do Łowczego – kol. Bogusława Pawłowskiego do dnia 20 czerwca lub do najbliższego Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 25 czerwca.

Pokażmy, że myśliwi też mają głos w swoich sprawach!

Google Gmail