Zarząd Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku zwraca się do wszystkich członków koła z prośbą o uregulowanie do końca listopada należności za składki członkowskie do PZŁ za rok 2018. Składki będą zbierane przez kol. Bogusława Pawłowskiego oraz kol. Krzysztofa Toporkiewicza i wynoszą:

Składka normalna: 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł

Składka ulgowa: 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł