Kynologia myśliwska

Słowo „Kynologia” wpisało się do słownika pojęć łowieckich w równym stopniu co sygnalistyka czy sokolnictwo. Psy myśliwskie, od wieków towarzyszą swoim właścicielom na polowaniach. Trudno sobie wyobrazić polowanie na kaczki bez dobrze wyszkolonego aportera lub łowów na grubą zwierzynę bez odpowiednio przygotowanego posokowca bądź gończego. Czworonożni przyjaciele znacznie ułatwiają polowanie i zwiększają jego efektywność w tak znacznym stopniu, że Minister Środowiska wydał rozporządzenie (§5 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 roku. Dz. U. nr 61 poz. 548) aby na ptactwo polować wyłącznie z ułożonymi do tego celu psami, a w polowaniu na zwierzynę grubą wymagany jest udział tropowca.

1 2 3

Aby dowiedzieć się więcej o Kynologii myśliwskiej, zapraszamy do obejrzenia PREZENTACJI.

Zwierzyna

Obwody łowieckie

182

Obwód 182

183
Obwód 183