Koleżanki i Koledzy, zachęcamy do zapoznania się z:

  • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” [POBIERZ TUTAJ]

a także z:

  • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik [POBIERZ TUTAJ]

Przypominamy, że obowiązkiem każdego myśliwego jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz podejmowania określonych w rozporządzeniach działań prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Poniżej prezentujemy również materiały przybliżające tematykę działań ochronnych i profilaktyki w przedstawionym temacie:

 

  • Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników – prezentacja [POBIERZ TUTAJ]
  • Dezynfekcja – środki chemiczne, zasady mycia i dezynfekcji [POBIERZ TUTAJ]
  • Przydatne linki:
    • www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii
    • www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
Google Gmail