ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERT” w Tymbarku

działając na podstawie § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

zwołuje na dzień 27.05.2018r. (niedziela).

WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

Zgromadzenie odbędzie się w Domku Myśliwskim ,,HUBERTÓWKA” 

w  Podłopieniu o godz. 1000.

 

Google Gmail