Zasadzenia drzewek owocowych – marzec 2024

Na rozpoczęcie nowego roku gospodarczego, myśliwi z Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku postanowili wnieść swój wkład w ochronę przyrody, inicjując akcję zasadzenia 300 drzewek owocowych w obwodach łowieckich nr 182 i nr 183. Jabłonie i grusze, które wybrano do nasadzeń, nie tylko urozmaicą krajobraz, ale przede wszystkim posłużą jako zróżnicowana baza pokarmowa dla lokalnej fauny.…