Koło łowieckie „Hubert” w Tymbarku zostało założone w 1961 roku i wywodzi się z działającego wcześniej tym terenie koła łowieckiego „Ryś”. Komitet założycielski, który po rejestracji przejął obwody łowieckie po KŁ „Ryś” i przystąpił do rekrutacji nowych członków liczył 8 osób. Po reorganizacji województw w 1975 roku i powołaniu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu, zmieniona została numeracja obwodów łowieckich dzierżawionych przez KŁ „Hubert”(obwody łowieckie).

Po ogłoszeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku) działalność Polskiego Związku Łowieckiego została zawieszona. Myśliwi byli zobowiązani do złożenia broni i amunicji. Nastał okres bezczynności. Wznowienie działalności zostało w krótkim czasie wymuszone przez aspekty gospodarcze:

  • szkody w rolnictwie czynione min. Przez dziki,
  • brak artykułów mięsnych na rynku,
  • szkody czynione w łowiskach przez wilki i rysie,

W styczniu 1982 roku pierwsi myśliwi KŁ „Hubert” mogli odebrać bron z milicyjnego depozytu. Podczas polowań na dziki, członkowie koła, którym nie zezwolono jeszcze na odbiór broni, uczestniczyli w łowach jako naganiacze.

Od roku 1982 można zaobserwować intensywniejsze działania mające na celu zwiększenie stanu osobowego naszego kola. W momencie założenia, KŁ „Hubert” liczyło 8 członków, w roku 1991 było to już 35 członków macierzystych a obecnie poluje, tu 40 myśliwych.

W sierpniu 1990 roku do naszego koła po raz pierwszy zawitali myśliwi dewizowi z Liechtensteinu , którzy dokonali odstrzału 14 saren- rogaczy. We wrześniu tego samego roku gościliśmy kolejnych dewizowców, również z małego, niemieckojęzycznego księstwa. Zagranicznych myśliwych cechowała wysoka kultura łowiecka i dobra znajomość rzemiosła. Bardzo zaimponowała im dobra organizacja polowań i gościnność naszych myśliwych. Łowisko ocenili jako atrakcyjne. Od tamtego czasu, praktycznie rok rocznie jesteśmy odwiedzani przez pasjonatów łowiectwa z innych krajów.

W 1995 roku uczczona została 35 rocznica założenia Koła łowieckiego „Hubert” w Tymbarku. W czasie uroczystości poświęcony został sztandar kola. W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili: kol. Maciej Bubula, kol. Paweł Gawron i kol. Józef Ślimak. Uczestnicy obchodów wzięli udział we wbijaniu do ozdobnej deski, okolicznościowych gwoździ.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych, na szczycie góry Łopień zostało wybudowane drewniane schronisko. Jest to jeden z dwóch domków myśliwskich znajdujących się w posiadaniu naszego koła. Drugi, nazywany „Hubertówką” i wybudowany w latach 1988-1991, ulokowany jest przy ścianie lasu na terenie miejscowości Podłopień (nr229). Należy wspomnieć, ze obydwa budynki, od podstaw wybudowali członkowie KŁ „Hubert”.