Zebranie szkoleniowe członków KŁ „Hubert” w Tymbarku

W dniu 10 września 2023 r. członkowie Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku zgromadzili się na corocznym zebraniu szkoleniowym w domku myśliwskim „Hubertówka”. Celem zebrania było odświeżenie zasad bezpieczeństwa na polowaniach oraz przypomnienie przepisów regulaminu polowań. Obecność na zebraniu szkoleniowym była obowiązkowa dla wszystkich członków Koła, jednakże uczestnictwo w nim było szczególnie istotne dla myśliwych nowo…